Workflow management

Workflow giver mulighed for at kontrollere redigeringen af et lag i en typisk forfatter-redaktør-udgiver kæde.

Et lag under workflow kontrol fungerer ligesom alle andre lag og kan redigeres på normal vis. GC2 tager sig af workflowet i baggrunden.

Workflow foregår i WFS laget. Dvs. at det fungerer både ved redigering i GC2's Map fane, men også igennem eksterne WFS editors som f.eks. QGIS.

Start "track changes" på laget.

Start "track changes" på laget.

Workflow bygger oven på versionerings-systemet i GC2, så det er nødvendigt at starte "Track changes" på laget.

 1. Vælg et lag ved at klikke på linjen så den bliver grå.
 2. Klik på "Track changes". Læs mere om "Track changes"
 3. VIGTIGT! Husk at sætte Authentication niveauet til "Read/write" på laget.

Tildel privilegier til sub-brugere

Tildel privilegier til sub-brugere

De sub-brugere, som skal have en rolle i workflowet, skal have tildelt privilegier til laget. Læs mere om sub-brugere og privilegier.

 1. Vælg et lag ved at klikke på linjen så den bliver grå.
 2. Klik på "Privilegier".
 3. Sæt privilegiet til "Læse og skrive" (eller "Alle") for hver sub-bruger, der skal have en rolle i workflowet.

 

Start Workflow på laget

Start Workflow på laget
 1. Start workflow på laget ved at klikke på "Workflow".
 2. Workflow dialogen vises.
 3. Lagets tabel får to nye system-felter (system-felter starter altid med "gc2_"). Felterne indeholder workflow-data for hver enkelt feature i tabellen. Felterne er:

gc2_status Indeholder featurens status, som er enten: 1 = Draft, 2 = Reviewed eller 3 = Published.

gc2_workflow Indeholder workflow-kæden.

Tildel roller i Workflowet

Tildel roller i Workflowet

En sub-bruger kan have en af følgende roller i et workflow:

Author Kan oprette nye features. Kan også ændre en feature, som IKKE er Reviewed eller Published. Dvs. som ikke er kommet videre i workflowet.

Reviewer Kan ændre eller godkende en feature. Kan IKKE ændre en feature, som er Published.

Publisher Kan ændre eller godkende en feature til endelig udgivelse.

Sub-brugere, som ikke har en rolle i workflowet, kan ikke lave ændringer i laget.

En rolle kan varetages af to eller flere brugere. Fx kan et lag have to Authors.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt, at alle roller er besatte. Fx hvis man ønsker at springe Reviewer ledet over, kan dette gøres.

Workflow fanen

Workflow fanen

Når et lag er under workflow-kontrol kan alle transaktioner på laget ses i fanen "Workflow". Hver linje er en transaktion. Listen viser kun transaktioner, som er relavante for brugeren, dvs. dem som brugeren skal tage action på.

Eksemplet viser en transaktion på et punkt foretaget af Lilly, som er Author.

Hver transaktion har følgende værdier:

Operation Er hvilken operation, der er foretaget på laget: insert, update eller delete.

Table Hvilken tabel transaktionen udført på.

Fid  Primærnøglens værdi på den feature transaktionen er udført på.

Version id Versions-id'ets værdi på den feature transaktionen er udført på.

Status Den status featuren har efter transaktionen.

Latest edit by Den sub-bruger, som har udført transaktionen.

Authored by Den Author, der har oprettet featuren.

Reviewed by Den Reviewer, som har godkendt featuren.

Published by Den Publisher, som har godkendt featuren.

Created Transaktionen tidsstempel.

Knapper i Workflow

 1. Show all. Viser alle transaktioner. Også den, som ikke er aktuelle for brugeren.
 2. See/edit feature. Skifter til Map fanen og loader featuren.
 3. Check feature. Godkender featuren. Svarer til en update af featuren uden at ændre den.

Efter Review

Efter Review

Eksemplet viser et punkt, som er reviewed (godkendt af Reviewer Carl). Punktet har nu status 2.

Efter "Publish"

Efter "Publish"

Eksemplet viser et punkt, som er published (godkendt af Publisher Julie). Punktet har nu status 3.

Overspring i Workflow kæden

Overspring i Workflow kæden

Det er muligt for en bruger at springe et lavere led i workflow-kæden over. Eksemplet viser, at reviewer Carl er sprunget over af publisher Julie.

Workflow information i dataene

Workflow information i dataene

Workflow informationerne til de enkelte features bliver gemt i lagets tabel i felterne gc2_status og gc2_workflow.

gc2_status Angiver status 1-3.

gc2_workflow Indeholder workflow-kæden. Kæden er en liste i formen fx: "author"=>"lilly", "reviewer"=>"carl" Denne kæde viser, at punktet er oprettet af Lilly, reviewed af Carl, men stadig ikke godkendt af en publisher.

Brug af ekstern editor i Workflow

Brug af ekstern editor i Workflow

Workflow foregår i WFS laget. Dvs. at det fungerer både ved redigering i GC2's Map fane, men også igennem eksterne WFS editors som f.eks. QGIS.

Laget hentes ind og redigeres på sædvanlig vis i QGIS.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.