https://geocloud2.readthedocs.io/ Team funktionerVersionering af data (Track changes)

Versionering af data (Track changes)

Ved versionering af data beholdes alle ændringer i tabellen. Dvs. at den fulde transaktions-historik beholdes. Versionering gør brugerne i stand til at gå tilbage i historien og se hvordan et lag så ud på et bestemt tidspunkt. Versionering virker også som journalisering af alle transaktioner foretaget på laget.

Et versioneret lag fungerer ligesom alle andre lag og kan redigeres på normal vis. GC2 tager sig af versioneringen i baggrunden.

Versionering foregår i WFS laget. Dvs. at det fungerer både ved redigering i GC2's Map fane, men også igennem eksterne WFS editors som f.eks. QGIS.

Start "Tracking changes" på et lag

Start "Tracking changes" på et lag
  1. Vælg lag ved at klikke på linjen så den bliver grå.
  2. Klik på "Start versionering".

Nye system-felter i tabellen

Nye system-felter i tabellen

Lagets tabel får fem nye system-felter (system-felter starter altid med "gc2_"). Felter indeholder versionsdata for hver enkelt feature i tabellen. System-felterne er:

gc2_versions_gid Er en nøgle, som relaterer en features forskellige versioner. Dvs. er to versioner af denne samme feature, har samme nøgleværdi.

gc2_version_start_date Er et tidsstempel, som angiver hvornår versionen er oprettet. Alle features har en værdi i dette felt.

gc2_version_end_date Er et tidsstempel, som angiver hvornår versionen er afsluttet. Kun afsluttede versioner har en værdi i dette felt og den aktuelle version har ikke værdi i dette felt.

gc2_version_uuid Er en "universally unique identifier" som alle versioner får tildelt. Denne værdi er global unik.

gc2_version_user Er den (sub-)bruger, der har skabt versionen.

Versionsdata i tabellen

Versionsdata i tabellen

Dette er et eksempel på versionsdata i tabellen. Denne versionerede tabel har tre nye punkter, som hver har dato/tid for oprettelsen (gc2_version_start_date), et unikt id (gc2_version_uuid) samt hvilken bruger, der har oprettet punkterne (gc2_version_user).

Se alle versioner

Se alle versioner

Som standard vises kun aktuelle features, dvs. dem uden en gc2_version_end_date. Det er muligt at se alle features på en gang.

  1. Start redigering af laget.
  2. Vælg "all" under "Time slicing", som skal tjekkes af i boksen.
  3. Load features.

Eksemplet viser to aktuelle punkter. Endvidere ses det, at punktet med gc2_version_gid = 2 findes i to versioner: En aktuel og en afsluttet. Dvs. at punktet har været redigeret. Punktet med gc2_version_gid = 1 er afsluttet og der er ikke andre versioner af dette punkt. Dvs. at punktet er slettet.

Afsluttede versioner vise med rød, stiplet kant. Disse kan ikke redgieres.

Time slicing

Time slicing

Det er muligt at se hvordan et lag så ud på et bestemt tidspunkt.

  1. Start redigering af laget.
  2. Tjek "Time slicing" af og skriv en dato/tid i formatet yyyy-mm-dd hh:mm:ss fx 2015-06-30 14:34:00. Undlades tiden vil den blive sat til 00:00:00.
  3. Load features.

Ved Time slicing vises de versioner, som var aktuelle på den pågældende dato/tid. Dvs. at der kun vises én version pr. feature (gc2_version_gid værdierne er unikke). Eksemplet viser, at der var tre aktuelle punkter, hvoraf et stadig er aktuelt (det blå) og to, som senere enten er ændret eller slettet (røde). For de ændrede punkter viser gc2_version_end_date tidspunktet for ændringen.

Versionering i ekstern editor fx QGIS

Versionering i ekstern editor fx QGIS

Versionering foregår i WFS laget. Dvs. at det fungerer både ved redigering i GC2's Map fane, men også igennem eksterne WFS editors som f.eks. QGIS.

Ved brug af standard WFS forbindelsesstrengen vises kun de aktuelle versioner. Dvs. at dette er ikke andersledes end for ikke-versionerede lag:

http://example.com/wfs/mydb/public/4326

Hvis alle versioner skal vises i QGIS bruges denne streng:

http://example.com/wfs/mydb/public/4326/all

Og ved Time slicing bruges denne: (Bemærk "T" mellem dato og tid)

http://example.com/wfs/mydb/public/4326/2015-06-30T14:34:00

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.