Database administration

I Database fanen kan databasen administreres. Det er her de overordnede egenskaber på lag sættes og tabelstrukturen kan ændres.

Laglisten

Laglisten

Lags egenskaber kan ændres ved at dobbeltklikke på det felt i listen, som ønskes ændret.  

 1. Type: Lagets geometritype som kan være (MULTI)POINT, (MULTI)LINESTRING, (MULTI)POLYGON eller GEOMETRY. Sidste betyder, at laget kan have en blandning af flere forskellige typer. Lagets type kan ikke ændres.
 2. Navn: Det tekniske navn på laget. Hvis laget er importeret fra en fil svarer navnet på laget til filnavnet. Lagets tekniske navn kan ikke ændres.
 3. Titel: Lagets titel. Hvis titel er sat, er det den, som vises i lagtræ, signaturer, WMS/WFS titler mv.
 4. Beskrivelse: En beskrivende tekst til laget. Bruges i WMS/WFS abstract.
 5. Gruppe: Grupper anvendes til at inddele lagtræet i Map fanen og i Vieweren. Dette er combo felt: Enten skrives navnet på en ny gruppe eller der vælges en allerede eksisterende.
 6. Sort id: Placering af laget i laghierarki. Dvs. om et lag ligger ovenpå eller underneden et andet lag, når de vises sammen i Map fanen eller Vieweren.
 7. Authentication: Hvilket niveau af authentication ønskes for det enkelte lag i WMS og WFS tjenester? Write = authentication kun ved editering, Read/Write = authentication ved både læsning og editering, None = ingen authentication på laget.
 8. Skrivebar: Hvis slået fra, kan laget ikke editeres i Map fanen eller gennem WFS-T.
 9. Tile cache: Manuelt sletning af lagets tile cache. Dette er normalt ikke nødvendigt at gøre, da GC2 søger for sletning, når der er brug for det.

 

Tabelstruktur

Tabelstruktur

Når et lag i laglisten vælges, vises lagets tabelstruktur i sektion nedenunder. Her kan sættes egenskaber på kolonnerne. Egenskaber kan ændres ved at dobbeltklikke på det felt i listen, som ønskes ændret. Kolonner kan tilføjes og slettes.

 1. Sort id: I hvilken rækkefølge kan kolonnerne vises i ved forespørgelser i Vieweren. Kolonner med lavere Sort id vises øverest.
 2. Kolonne: Navn på kolonnen. Navnet kan ændres, men overvej at benytte Alias (4) i stedet for.
 3. Type: Kolonnens type. Kan ikke ændres.
 4. ALLOW NULL:
 5. Alias: Et alias til kolonnen. Vises ved forespørgelser i Vieweren.
 6. Vis i klik-info: Skal kolonnen vises ved forespørgelser i Vieweren? Udgangspunktet er, at alle kolonner vises. Ændres der ved disse egenskaber, vises kun dem, som er tjekket af.
 7. VIS I MOUSE-OVER:
 8. SØGBAR:
 9. AKTIVER FILTRERING:
 10. Gør til link: Hvis indholdet i kolonnen er et link, kan det gøres aktivt i Vieweren ved forespørgelser.
 11. IMAGE:
 12. Link prefix: Hvis links fx mangler "http://" kan dette tilføjes her.
 13. EGENSKABER:
 14. Properties: Kan indeholde vilkårligt information til bruges i brugertilpassede applikationer.
 15. Tilføj ny kolonne: Tilføj en ny kolonne til lagets tabel.
 16. Slet kolonne: Slet den valgte kolonne.

Flyt lag mellem schemaer

Flyt lag mellem schemaer
 1. Vælg et eller flere lag på laglisten (hold Shift eller Ctrl nede for at vælge flere) og klik "Flyt lag".
 2. Vælg hvilket schema de skal flyttes til.

 

Omdøb lag

Omdøb lag
 1. Vælg et enkelt lag og klik "Omdøb layer".
 2. Vælg et nyt navn til laget.

Skab tabel fra bunden

Du skabe en ny tom tabel fra bunden:

 1. Klik Nyt lag
 1. Klik på Blank layer.
 2. giv den nye tabel et navn.
 3. Sæt EPSG kode for geometri-feltet.
 4. Sæt type kode for geometri-feltet.

Hvis du vil have en tabel uden geometri, så slettes geometri-feltet bare efter tabellen er oprettet. Se Tabelstruktur.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.