Styling af kort

Et lag skal styles før det kan ses på kortet. Styling sker gennem lagets klasse(r), som kan tildeles egenskaber såsom farve, symbol, tykkelse, størrelse, label mv. Et lag skal minimum have én klasse. GC2 har en Class Wizard, som kan hjælpe med oprettelse af klasser.

Start af class wizard

Start af class wizard
 1. I lagtræet til venstre vælges et lag ved at klikke på selve titlen, så baggrund bliver grå.
 2. Derefter klikkes på "Class Wizard".

Class Wizard

Class Wizard

Class wizard'en viser altid den seneste anvendte wizard og dens indstillinger.

 1. "Enkelt" er den mest enkelte styling (bliver sat som standard på alle nye uploads). Der oprettes én klasse med en valgt farve.
 2. "Unique values" opretter klasser efter unikkke værdier i det valgte felt.
 3. "Intervaller" opretter klasser efter intervaller i det valgte felt. Kun nummeriske felter kan benyttes. Antal af klasser (# of colors) samt start- og slutfarve sættes. Der kan vælges mellem to typer intervaller: Equal og Quantiles.
 4. "Clustering" skaber clusters af punkter. En distance i pixels sættes for cluster tærskelen.
 5. Alle wizards har en "Required" sektion, hvor egenskaber, som er specifikke for den valgte wizards, skal vælges.
 6. I "Symbol" og "Label" sektionerne kan de skabte klasser tildeles ekstra egenskaber. Disse to sektioner er ens for alle wizards.

"Symbol" egenskaberne

"Symbol" egenskaberne
 1. Symbol: Hvilket symbol skal bruges? Lad feltet være tomt, hvis en solid flade eller streg ønskes på polygon og linje lag.
 2. Angle: Roter symbolets mod klokken et antal grader. Dette er combo felt. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages.
 3. Size. Symbolets højde angivet i pixels. Dette er combo felt. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages.
 4. Outline farve: Farve som skal bruges til kanten af flader og visse markør-symboler. Har ingen effekt på linjer.
 5. Line width: Tykkelse på linjer i pixels.
 6. Gennemsigtighed: Objekters gennemsigtighed på skalaen 1-100, hvor 100 er solid.

"Label" egenskaberne

"Label" egenskaberne
 1. Text: Tilføj labels. Hvilken tekst skal vises? Dette er et combo felt, hvor der kan skrives en tekst eller vælges et kolonne, hvorfra teksten skal hentes (det mest typiske). Man kan også kombinere flere kolonner og statisk tekst: Fx "Nr: [id]\n[text]" hvor \n markerer et linjeskift.
 2. Color: Farven på labels.
 3. Size: Størrelse på labels i pixel. Dette er combo felt. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages.
 4. Position: Placeringen af label i forhold til ankerpunktet.
 5. Angle: Roter labels mod klokken et antal grader. Dette er combo felt. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages.
 6. Background: Vælg en baggrundsfarve til labels. Dvs. at der placeres en firkant bag labels, så de er lettere at læse.
 7. Font. Vælg hvilken font, der skal bruges til labels.
 8. Font weight. Vælg hvilken type font: Normal, fed, kursiv osv.

Ændring af signaturtekster og farver.

Ændring af signaturtekster og farver.

Skabte signaturtekster og farver kan ændres ved at dobbeltklikke og dem ude til højre.

Manuel opsætning/ændring af klasser

Manuel opsætning/ændring af klasser

Efter at have brugt "Class wizard" eller hvis man ønsker at opbygge klasser fra bunden, kan det gøres fra panelet i højre side.

 1. Åben panelet ved at klikke på det valgte lag, så baggrunden bliver grå.

Classes fanen

Classes fanen
 1. I den øverste tabel ses alle lagets klasser. Der skal være minimum én klasse, hvis laget skal kunne ses på kortet. Vælges en klasse bliver dens egenskaber vist i dialogen under.
 2. En klasses egenskaber er fordelt i fem faner: Base, Symbol1, Symbol2, Label1 og Label2.

Base

Base

I Base fanen kan klassens basisegenskaber sættes. De to mest væsentlige er:

 1. Name: Hvis klassen gives et navn, vises den i signaturklaringer under navnet.
 2. Expression: Hvert objekt i laget evalueres mod Expression. Hvis resultatet er sandt, tildeles objektet klassen. Hvis laget kun har én klasse skal Expression ikke bruges. Derved tildeles alle lagets objekter klassen. Læs mere om expressions.
 3. Min scale: Hvis målestokken kommer under denne værdi, vises objekter med denne klasse ikke.
 4. Max scale: Hvis målestokken kommer over denne værdi, vises objekter med denne klasse ikke.
 5. Sort id: Angiver i hvilken rækkefølge klasser skal vises på signaturforklaringer. Lavere værdi vises øverst. Bemærk at Sort id ikke har indflydelse på rækkefølgen af udtegningen af objekter i selve kortet.

Symbol1 og Symbol2

Symbol1 og Symbol2

Der kan tilføjes to uafhængige symboler til en klasse. Symbol1 placeres nederst og Symbol2 øverst. Derved kan der skabes en mere kompleks symbologi. Typisk vil Symbol1 dog være tiltrækkelig.

 1. Symbol Size og Symbol Angle er combo felter. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages. Dette kan fx bruges til at rotere arrow symboler efter en attribut på de enkelte objekter.

Label1 og Label2

Label1 og Label2

Der kan tilføjes to uafhængige labels til en klasse. Typisk bruges dog kun en enkelt.

 1. On: Sættes til true hvis labellen skal vises.
 2. Text: Hvilken tekst skal vises? Dette er et combo felt, hvor der kan skrives en tekst eller vælges et kolonne, hvorfra teksten skal hentes (det mest typiske). Man kan også kombinere flere kolonner og statisk tekst: Fx "Nr: [id]\n[text]" hvor \n markerer et linjeskift.
 3. Force: Hvis sat til False vil systemet prøve at placere labels, så de ikke overlapper og slukke labels, der ikke er plads til. Sættes den til True gennemtvinges alle labels.
 4. Min scale: Hvis målestokken kommer under denne værdi, vises labels ikke.
 5. Max scale: Hvis målestokken kommer over denne værdi, vises labels ikke.
 6. Position: Hvor i forhold til et symbols ankerpunkt skal labels placeres? u=upper, l=lower, c=center, r=right, l=left. Sættes den til 'auto' vil systemet finde den bedste position i forhold til andre labels.
 7. Size: Størrelse på labels i pixel. Dette er combo felt. Dvs. at der både kan skrives en værdi (heltal) eller vælges en kolonne hvorfra værdien skal tages

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.