Upload af vektorfiler

Hvordan uploades filer som Shape, MapInfo, GML mv. til GC2

Fra Database fanen

Fra Database fanen
 1. Klik "Nyt lag".

Fra Map fanen

Fra Map fanen
 1. Klik "Nyt lag".

Upload dialogen

Upload dialogen
 1. Klik på "Tilføj vektor" eller træk filer ind i dialogen. Du kan trække flere filsæt ind på én gang.
 2. Sæt EPSG koden. Fx 25832 for UTM zone 32.
 3. Hvis du uploader MapInfo eller GML er det en god ide at sætte geometritypen på datasættet. Ellers risikeres det, at geometrien bliver registreret som værende blandet.
 4. Hvis data indeholder tekster skal encoding sættes korrekt, så fx æ,ø og å bliver vist rigtigt. Typisk er data kodet i Latin1 eller UTF-8.
 5. Hvis data indholder fejl, så vise objekter ikke kan importeres, kan disse ignoreres. Dvs. importfunktionen springer over fejlbehæftede objekter.
 6. Hvis der allerede findes et lag med fil-navnet kan dette overskrives.
 7. Hvis Delete/append er tjekket af, slettes et eksisterende lag ved overskrivning ikke. Derimod tømmes laget og filen importeres ind i det tomme lag. Brug dette hvis laget indgår i database views.
 8. TØM/TILFØJ
 9. Klik "Start upload".

Efter upload kan det nye datasæt findes i Map fanen, hvor det har fået en standard styling og i Database fanen hvor der kan sættes yderligere egenskaber på datasættet.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.