Feature

Feature er et REST API til skabelse, læsning, opdatering og sletning (CRUD) af rækker i enhver redigerbar relation. Feature "wrapper" WFS-T servicen, således alle funktioner i denne service også virker i Feature. Dvs. Versionering, Workflow, Extensions og Tile Busting.

Signaturen på Feature ved skabelse og opdatering:

http://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[user]/[relation]/[srid]
Click to copy

Signaturen på Feature ved læsning og sletning:

https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[user]/[relation]/[srid]/{id}
Click to copy

[user] = GC2 super user eller sub user.

[relation] = schema og geometrifelt qualified relationnavn.

[srid] = geometriens projektion (EPSG kode). Ved relationer uden geometri skal denne også angives, men har ingen betydning.

{id} = Id på den feature, som skal læses eller slettes. Id feltet er relationes primær nøgle.


POST (skabelse)

API key kan hentes vha. Session API

Der kan sendes flere GeoJSON objekter ad gangen. Alle transaktioner skal kunne gennemføres ellers bliver ingen rækker indsat.

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPOST https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832 -d '
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "planid": 3487446,
    "objektkode": 10,
    "komplan_id": 3438208,
    "komtil_id": null,
    "plantype": "10.1",
    "plannavn": "Frederiksberg Allé \/ Sankt Thomas Allé",
    "plannr": "7.B.4",
    "distrikt": "Kvarter 19",
    "anvgen": 11,
    "fzone": 1,
    "zone": 1
    }
  }
 ]
}
'
Click to copy

PUT (opdatering)

Ved PUT skal den den primær nøgle indgå i GeoJSON objeket. Her er det planid

API key kan hentes vha. Session API

Der kan sendes flere GeoJSON objekter ad gangen. Alle transaktioner skal kunne gennemføres ellers bliver ingen rækker opdateret.

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPOST https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832 -d '
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "planid": 3487446,
    "objektkode": 10,
    "komplan_id": 3438208,
    "komtil_id": null,
    "plantype": "10.1",
    "plannavn": "Frederiksberg Allé \/ Sankt Thomas Allé",
    "plannr": "7.B.4",
    "distrikt": "Kvarter 19",
    "anvgen": 11,
    "fzone": 1,
    "zone": 1
    }
  }
 ]
}
'
Click to copy

DELETE (sletning)

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPUT https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832/3487446
Click to copy

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.