Feature

Feature er et REST API til skabelse, læsning, opdatering og sletning (CRUD) af rækker i enhver redigerbar relation. Feature "wrapper" WFS-T servicen, således alle funktioner i denne service også virker i Feature. Dvs. Versionering, Workflow, Extensions og Tile Busting.

Signaturen på Feature ved skabelse og opdatering:

http://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[user]/[relation]/[srid]

Signaturen på Feature ved læsning og sletning:

https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[user]/[relation]/[srid]/{id}

[user] = GC2 super user eller sub user.

[relation] = schema og geometrifelt qualified relationnavn.

[srid] = geometriens projektion (EPSG kode). Ved relationer uden geometri skal denne også angives, men har ingen betydning.

{id} = Id på den feature, som skal læses eller slettes. Id feltet er relationes primær nøgle.


POST (skabelse)

API key kan hentes vha. Session API

Der kan sendes flere GeoJSON objekter ad gangen. Alle transaktioner skal kunne gennemføres ellers bliver ingen rækker indsat.

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPOST https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832 -d '
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "planid": 3487446,
    "objektkode": 10,
    "komplan_id": 3438208,
    "komtil_id": null,
    "plantype": "10.1",
    "plannavn": "Frederiksberg Allé \/ Sankt Thomas Allé",
    "plannr": "7.B.4",
    "distrikt": "Kvarter 19",
    "anvgen": 11,
    "fzone": 1,
    "zone": 1
    }
  }
 ]
}
'

PUT (opdatering)

Ved PUT skal den den primær nøgle indgå i GeoJSON objeket. Her er det planid

API key kan hentes vha. Session API

Der kan sendes flere GeoJSON objekter ad gangen. Alle transaktioner skal kunne gennemføres ellers bliver ingen rækker opdateret.

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPOST https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832 -d '
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "planid": 3487446,
    "objektkode": 10,
    "komplan_id": 3438208,
    "komtil_id": null,
    "plantype": "10.1",
    "plannavn": "Frederiksberg Allé \/ Sankt Thomas Allé",
    "plannr": "7.B.4",
    "distrikt": "Kvarter 19",
    "anvgen": 11,
    "fzone": 1,
    "zone": 1
    }
  }
 ]
}
'

DELETE (sletning)

curl --header 'GC2-API-KEY:xxxxx' -XPUT https://swarm.gc2.io/api/v2/feature/[email protected]/_cowiplan.kommuneplanramme_attr.gc2_non_postgis/25832/3487446

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.