Editor

Editor modulet gør det muligt at ændre og skabe data. Det er muligt både at ændre/skabe en features geometri og attributter.

Hvis ændringer skal gemmes på serveren skal Session modulet også være aktiveret.

Forudsætninger

Afhængighed af andre moduler: session (Se Session)

Afhængighed af Meta egenskaber: editable (se GC2 Meta information > Layer type)

Browser-understøttelse: Virker ikke i Internet Explorer, men i Edge 17

Det er muligt, at både lave ændringer i lag af typen Vector og Tile. Ved sidstnævnte skal ændringen gemmes på serveren, som skal danne en ny kortflise og sende til browseren.

Opret ny feature

 1. Klik på Plus-symbolet for at tilføje laget en ny feature.
 2. Tegneværktøjet aktiveres og du kan begynde at klikke en ny geometri i kortet.
 3. Attribut-formularen vises og kan udfyldes. Formularfelternes input-type tilpasses database-tabellens data-typer.
 4. Attribut-formularen kan undervejs minimeres, så det er lettere at komme til at tegne geometrien.
 5. Det er muligt at afbryde ved at klikke på x'et.
 6. Når featuren er færdig, kan den gemmes på Submit

Ændre en eksisterende feature

 1. Klik på den feature du ønsker at ændre.
 2. I nederste del af pop-up'en ses to knapper.
  • Skraldespanden, som sletter featuren.
  • Blyanten, som starter ændring af featuren. Efterfølgende foregår ændringen på samme måde som oprettelse. Se ovenfor.

Transaktionskøen

Når der laves ændringer i et lag bliver transaktionerne ikke sendt til serveren med det samme. Men derimod lægges de i en kø, som afvikles løbende. Køen afvikles kun hvis disse betingelser er opfyldt:

 • Der er netforbindelse.
 • Laget er Online (se Lagtræ)
 • Man er logget ind og har rettigheder til at foretage ændringer i laget (Se Session)
 • Featuren kan gemmes uden fejl i databasen.
 1. Hvis der ikke er netforbindelse eller laget er sat til Offline, vil de nye/ændrede features få påsat et orange skilt med teksten: Venter på netværk
 2. Oversigt over køen med antallet af nye, ændrede og slettede features.
 3. Rydder køen. Alle ikke-sendte ændringer slettes!

Ovenfor ses, at laget er Online, men brugeren er ikke logget ind.

 1. Skiltets tekst ændres til: Afventer login
 2. Køen bliver rød. Dvs. at der er forsøgt en afvikling, men noget gik galt (her er brugeren ikke logget ind).
 3. Liste over fejlmeddelser.
 4. Køen kan med succes afvikles, hvis brugeren logger ind (Se Session)

Køen bliver altid gemt i browseren database. Dvs. at browseren kan refreshes eller lukkes helt ned, men køen forbliver i browseren.