GC2 Meta information

GC2 har et konfigurerbart Meta Data system med egenskaber, som Vidi læser ved opstart. Egenskaberne omfatter fx hvilke lag, som kan editeres, om et lag skal vises som tile- eller vektorlag osv. GC2 skal være sat op med de rigtige Meta Data egenskaber, før det kan bruges sammen med Vidi.

Herunder følger de forskellige egenskaber, der har betydning for Vidi.

 1. Vælg lag
 2. klik på knappen Meta.

1) Layer type

Type

Hvilket type skal laget have i Vidi? Enten Vector, Tile eller Both. Tile er standard. Hvis Vector vælges vil Vidi hente rå-dataene og vise som et vektorlag. Vektorlag gemmes i browseren og kan bruges uden netværk (Se PWA afsnittet). Hvis Both vælges, bliver det muligt at skifte mellem typerne i Vidi.

2) Editor

Editable

Skal laget være editerbart? Både Tile og Vector kan editeres. Det anbefales dog at benytte Vector til lag, som skal editeres i marken, da der er fuld funktionalitet uden netværk eller med langsom forbindelse.

3) Tile settings

(Har kun betydning for lag af typen Tile)

Use tile cache (WMS)

Hvis tjekket af, vil Vidi omgå MapCache og trække laget direkte fra WMS. Dette gør, at laget altid er synkront med databasen. Ulempen er, at databasen bliver belastet mere, så dette er ikke velegnet til lag, som har mange samtidige visninger.

Tile service URI

Denne egenskab bevirker, at laget tiles bliver trukket fra et brugerdefineret API. Fx en extension til GC2.

4) Vector settings

(Har kun betydning for lag af typen Vector)

Load strategy

Kan enten være Static eller dynamic. Static betyder, at alle lagets data bliver hentet fra databasen, når laget tændes. Ved dynamic hentes kun de data, som er synlige inden for kortet viewport plus en buffer. Når der zoom/panes bliver nye data hentet, hvis det er nødvendigt. Static er standard.

Max features

Hvor mange features skal skal der max leveres? Når laget tændes og max bliver nået, vises ingen features i laget og brugeren bliver informeret om, at max blev nået.

5) Filters

Filter config

Her kan der foruddefineres hvilke filtre, der skal være parate til brug fra starten. Derved skal brugeren blot skrive værdier i filtrene og klikke Apply.

Filteropsætningen er en liste af objekter med hver to egenskaber: field og operator. Eksempel på en opsætning:

[
   {"field": "id","operator": "="},
   {"field": "datotid_fra","operator": ">="},
   {"field": "datotid_til","operator": "<"}
]

Som giver dette resultat:

Predefined filters

Præ-definerede filtre gør det muligt, at aktivere fastsatte filtrer med en tjekboks. Som udgangspunkt er et filter aktiveret og som match bruges altid "Any". Dette er velegnet til at give brugeren mulighed for at slukke/tænde klasser i kortet. Et eksempel på Præ-definerede filtre kan ses nedenunder. Først skrives titlen på filteret og på højresiden skrives selve filtret, som er en SQL where clause.

{
   "Afsluttet": "status='Afsluttet'",
   "Aktiv": "status='Aktiv'",
   "Bortfaldet": "status='Bortfaldet'",
   "Ukendt": "(status!='Afsluttet' AND status!='Aktiv' AND status!='Bortfaldet')"
}

Eksemplet ser sådan ud i lag-træet:

Default match

Hvad skal match være som standard: All eller Any

Immutable

Hvis denne egenskab er slået til kan filteropsætningen ikke ændres i Vidi. 

6) References

Referenced by

Her kan et lag linkes til et eller flere andre lag. Dvs. at når "forældre"-laget filtreres, så bliver "børne"-lagene også filtreret. forældre-laget og børne-lagene skal kunne linkes samme efter princippet med en nøgle og fremmednøgle: Forældre-laget skal have en et unikt nøglefelt, som optræder som fremmednøglefelt i børne-lagene.

Opsætningen sker i forældre-laget, som refererer til børne-lagene.

I eksemplet nedenunder refererer børne-laget drift.vw_searchjourneystop til forældrelaget, som har det unikke nøglefelt vj_gid. Fremmednøglen i børne-laget hedder vehjourneygid.

Her er der kun ét børne-lag, men der skrives flere objekter ind i listen.

[
	{
		"rel": "drift.vw_searchjourneystop",
		"parent_column": "vj_gid",
		"child_column": "vehjourneygid"
	}
]

I Vidi i laget-træet kan børne-lagene ses på forældre-laget:

7) Layer tree

Sub group

Denne egenskab kan gruppere lag i en under-lag-grupper. Alle lag med samme Sub group vil blive samlet i en gruppe. Lagene skal ligge i samme GC2 Group.

Man kan have uendelig mange undergrupper og stien af undergrupper, hvor laget skal befinde sig skal angives således:

sub group 1|sub group 2|sub group 3|sub group 4x

Open tools

Her kan angives om et lags værktøjer skal være åbne fra starten. Hvilke værktøjer, der skal være åbne, angives således:

["filters"]

I ovenstående tilfælde vil filter-værktøjerne være åbne.

Her ses alle mulighederne:

["filters","opacity","load-strategy","search"]