Lagtræ

Lagtræet er et af vigtigeste moduler i Vidi. Det er her man kontrollerer hvilke lag, som skal være synlige i kortet og i hvilken rækkefølge de skal vises. Derudover kan sætte nogle forskellige indstillinger alt efter om et lag er af vektor eller tile typen.

Gruppeoverskrift

Klik på gruppeoverskriftet for at folde gruppen ud.

 1. Lagene bliver vist i grupper. Gruppe inddelingen er fastsat i GC2 og kan IKKE ændres.
 2. Netværksstatus viser om man er online eller ej. Denne status vises KUN hvis Editor modulet er aktiveret.

Tile lag

 1. Tjek boksen af for at få vist laget i kortet.
 2. Klik på gennemsigtighedsknappen for at få vist en "slider". Med slideren kan gennemsigtigheden på laget ændres. Bemærk, at et lag kan have en vis gennemsigtighed fra start af.
 3. Ved klik på Info vises laget lange beskrivelse. Hvis et lag ikke har en lang beskrivelses, vises denne knap ikke.

Vektor-lag

 1. Tjek boksen af for at få vist laget i kortet.
 2. Hvis et er lag indstillet til, at kunne vises som både tile- og vektor-lag, ses en knap hvormed typen kan vælges. Her er der valgt vektor.
 3. Et vektor-lag kan være Online eller Offline. Her er laget sat til Online. Vælges den det røde databasesymbol bliver laget offline.
  • Online: Data hentes hver gang laget tændes og slukkes. Eller hvis browseren refreshes.
  • Offline: Data hentes ikke igen fra serveren. Heller ikke hvis browseren refreshes. På denne måde kan man arbejde med laget selvom, at man ikke har netforbindelse. Et offline lag kan opdateres fra serveren ved at klikke på refresh-symbolet.
 4. Ved klik på Info vises laget lange beskrivelse. Hvis et lag ikke har en lang beskrivelses, vises denne knap ikke.
 5. Ved klik på online|offline kan alle lag sættes til hhv. online/offline på én gang.

Filtrering af vektor-lag

Et vektor-lag kan filtreres. Dvs. at man kan vælge kun at hente udvalgte objekter fra databasen. En filtrering består af en eller flere opstillede betingelser. Betingelserne resulterer i en SQL forespørgelse i databasen.

 1. Klik på Filtre for at åbne filtre-dialogen.
 2. Klik på Tilføj betingelse for at tilføje betingelse. Der kan tilføjes et vilkårligt antal betingelser.
 3. På filter-linjen vælges først hvilket felt, der skal bruges.
 4. Så vælges en operator. Hvad der kan vælges mellem af operatorer afhænger af felttypen (tal, tekst, dato mv.)
 5. Til sidst vælges værdien.
 6. Filtreringen aktiveres ved klik på Anvend.
 7. På Deaktiver kan filtreringen slås fra. Derved hentes alle objekter fra databasen igen. De enkelte filter-linjer forbliver, så man kan klikke Anvend igen.
 8. En filter-linje kan fjerne ved klik på minus-symbolet.
 9. Her kan der vælges om Alle filter-linjerne skal være opfyldt eller kun Nogle skal være det. (Pt. står der Enhver i stedet for Nogle)